Regulament

 

Aventura NATGEO in Tirol Austria, 9-15 IANUARIE 2017

REGULAMENT DE PARTICIPARE

 

Echipa NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER formată din 6 (şase) membri va merge in expeditie Aventura NATGEO in Tirol Austria in perioada 9-15 ianuarie 2017. Echipa va fi formata din: 1 redactor şef, 1 fotograf, 1 cameraman, 2 bloggeri de travel şi 1 cititor al revistei NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER.

Daca ai spirit de aventura, iti place sa descoperi, sa traiesti experiente unice si doresti sa faci parte din echipa NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER ce va merge in Aventura NATGEO in Tirol Austria te poti inscrie in cursa pentru selectia celui de-al saselea membru al echipei.

Pentru a participa la selectie si ulterior la Aventura in Tirol te rugam sa citesti si sa iti insusesti regulile de participare si apoi sa te inscrii la selectie urmand instructiunile din acest regulament.

Organizatorul selectiei este BURDA ROMANIA SRL, Bdul Decebal nr 25-29, Olympia Tower, Etaj 3, sector 2, Bucuresti.

Persoanele care se inscriu in cursa pentru selectarea celui de-al saselea membru al echipei sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile acestui regulament, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare Regulament Oficial).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Regulamentul Oficial este întocmit şi este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.natgeo.ro.

De asemenea, Regulamentul va fi disponibil în copie, în mod gratuit, oricărei persoane interesate, printr-o solicitare scrisă, trimisă la adresa: Bucureşti, Bulevardul Decebal nr. 25-29, etaj 3, sector 3, Bucureşti, în atenţia departamentului de relatii cu cititorii sau pe mail la [email protected]

Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificari sa intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul https://aventura.natgeo.ro/.

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Selectia este organizata şi se desfăşoară pe teritoriul României. La selectie se pot înscrie participanții cu vârsta peste 18 ani, cu rezidenţa în România.

Înscrierea la selectie a participanţilor atrage acceptarea implicită, necondiţionată şi fără rezerve, de către aceştia a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte şi complete toate datele furnizate de participanţi.

În cazul descoperirii oricaror neconcordanţe între datele furnizate organizatorului (de către oricare dintre participanţi) şi realitate, respectiva participare se invalidează fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi în acest sens.

Înscrierea si participarea la selectia pentru Aventura NATGEO in Tirol Austria implica acceptarea ta necondiţionată, exclusivă şi irevocabilă ca numele, datele personale şi informaţiile, fotografiile, materialele filmate sau testimonialele trimise sau realizate cu ocazia expeditiei să poată fi făcute publice şi exploatate, nelimitat ca teritoriu şi nelimitat în timp, în orice scop, inclusiv publicitar de către organizator şi de către partenerii campaniei, fără niciun fel de pretenţii materiale din partea ta.

Nu au dreptul de a participa la selectie angajaţii şi colaboratorii cu contract ai organizatorului şi angajaţii partenerilor campaniei, rudele angajaţilor organizatorului până la gradul 4, precum şi angajaţii şi rudele acestora până la gradul 4 aparţinand terţelor societăţi sau fundaţii implicate în promovarea camapaniei.

 1. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Înscrierea pentru selectie se va face în perioada 01.12.2016 – 20.12.2016.

Orice încercare de înscriere după această dată nu va fi luată în considerare.

Persoana selectata va fi anunţata în data de 23.12.2016, prin postare publică pe site www.natgeo.ro şi pe pagina de Facebook National Geographic Romania a numelui întreg şi a oraşului de reşedinţă.

 1. MECANISMUL DE INSCRIERE

Pentru a te înscrie în campania de selectie trebuie sa îţi completezi datele în formularul din pagina camapniei de pe site-ul https://aventura.natgeo.ro/, sa uploadezi o fotografie pe care o consideri ca fiind relevanta şi să ne oferi un motiv solid pentru care vrei să faci parte din echipa National Geographic Traveler cu care vei merge in Aventura NATGEO in Tirol, Austria daca vei fi selectat. Apoi, invită-ți prietenii să te voteze începând cu 01.12.2016ora 08.00 până la data de 20 decembrie 2016, ora 14.00.

Fotografia ta precum si motivul pentru care vrei sa mergi in Aventura NATGEO in Tirol Austria vor fi afisate pe toata durata de la data inscrierii pana la data de 20 decembrie 2016 pe siteul natgeo.ro, si vizitatorii vor putea vota preferatul/a pentru Aventura NATGEO in Tirol Austria.

Pentru detalii despre campanie, regulament sau alte informaţii intră pe site-ul https://aventura.natgeo.ro/sau poti trimite un e-mail la urmatoarea adresa: [email protected]

 1. DESEMNAREA CELUI DE-AL SASELEA MEMBRU AL ECHIPEI

După incheierea și validarea condițiilor de înscriere la selectie, în data de 23 decembrie 2016, un juriu delegat din echipa National Geographic Traveler va desemna o persoană dintre primele 20 clasate in functie de numarul de voturi primite de catre participanti.

Numele persoanei selectate va fi publicat pe site-ul https://aventura.natgeo.ro/si aceasta va fi contactată telefonic sau prin email in perioada 22-24 decembrie si va fi anunțată că a fost selectata pentru a participa la expeditia castiga un loc în echipa National Geographic Traveler. Aventura.natgeo.ro in Tirol ce va avea loc in perioada 09-15 Ianuarie 2017.

Selectarea celui de-al saselea membru al echipei se va face de către o comisie formată din: CĂTĂLIN GRUIA (redactor şef revista NATIONAL GEOGRAPHIC), CĂLIN-ANDREI STAN (fotograf), NARCISA SURUIANU și COSTAS DUMITRESCU, după validarea condiţiilor de înscriere – date de identificare corecte şi complete si dupa numararea voturilor primite.

Va fi selectata persoana care se incadreaza cel mai bine cu obiectivele expeditiei si cu valorile echipei ce va participa la expeditie.

Expeditia se va desfasura in perioada 9-15 ianuarie 2017. Organizatorul si partenerii acestuia vor asigura cazarea, pensiune completa si transportul.

Expeditia se realizeaza in cadrul unei campanii de promovare a revistei, a activitatilor organizatorului si a partenerilor acestuia, precum si pentru promovarea turismului. In cadrul expeditiei, atat pe parcursul acesteia cat si ulterior, se vor realiza materiale fotografice, video, articole de presa precum si alte asemenea materiale ce vor fi facute publice si utilizate de catre Organizator si partenerii acestuia atat in cadrul proiectului cat si in afara acestui proiect, la propria discretie, in orice modalitate, oricand de oricate ori acestia vor considera, nelimitat ca teritoriu si nelimitat in timp. Organizatorul si partenerul vor detine toate drepturile cu privire la materialele realizate. Participantilor nu li se vor acorda alte beneficii materiale, exceptand asigurarea cazarii, transportului si masa in cadrul expeditiei.Prin participarea la selectie iti exprimi acordul ca numele, datele personale, informaţiile, fotografiile, materialele filmate sau testimonialele trimise să poată fi făcute publice şi exploatate, nelimitat ca teritoriu şi nelimitat în timp, în orice scop, inclusiv publicitar de către organizator şi de către partenerii campaniei, fără niciun fel de pretenţii materiale din partea sa.

 1. CONDITII DE PARTICIPARE LA EXPEDITIE

Dupa selectarea si contactarea cititorului conform sectiunii 6 din acest regulament, participantul va semna un contract privind drepturi si obligatii cu privire la participarea la expeditie.

Pentru a beneficia participarea la expeditie, prin înscrierea în campanie fiecare participant îşi dă acordul express şi irevocabil că va fi disponibil în perioada 9-15 ianuarie 2017 pentru a participa la Aventura Natgeo in Tirol Austria.

De asemenea, prin participarea la campanie îţi dai acordul ca Organizatorul şi partenerii acestuia să folosească fotografiile şi povestea trimisă prin orice modalitate pe teritoriul României în campanie.

Prin completarea formularului de inscriere iti dai acordul ca numele, fotografiile precum si orice alte informatii sau materiale transmise, să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator si de catre Parteneri, în diverse materiale tipărite, audio sau video. Participantii declara ca detin toate drepturile de autor si sau conexe cu privire la fotografiile trimise Organizatorului, inclusiv cu privire la captarea imaginii spatiului privat, daca este cazul, si garanteaza ca utilizarea acestora de catre Organizator si Parteneri nu incalca vreun drept al unei terte persoane. In situatia in care vor exista plangeri privind incalcarea unor drepturi cu privire la utilizarea fotografiilor/filmarilor puse la dispozitie de Participanti Organizatorului, Participantul va fi singurul raspunzator si va acoperi orice si toate prejudiciile cauzate.

Participarea la expeditia Aventura NATGEO in Tirol este condiţionată de acordul express privind utilizarea imaginii persoanei în campanie inclusiv prin publicarea în revistă şi pe siteurile Burda si ale partenerilor, inclusiv pe Facebook a tuturor informatiilor, fotografiilor, filmarilor si a tuturor materialelor transmise precum şi a celor realizate în timpul expeditiei.

Persoana selectata trebuie sa transmită o copie a CI/BI către organizator în termen de maxim 2 zile de la luarea la cunostintă despre selectarea sa pentru participarea la expeditia Aventura NATGEO in Tirol. Participarea la expeditie este conditionata de semnarea unui acord privind drepturile si obligatiile privind participarea la expeditie.

 1. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat pe https://aventura.natgeo.ro/.  Inscrierea in etapa de selectie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament de catre fiecare persoana care se inscrie.

 1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul va respecta drepturile tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Prin simpla participare la selectie, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a organizatorului şi a partenerilor agreaţi ai acestuia, sa fie prelucrate şi folosite în viitor pentru a transmite prin poşta, telefon, SMS, noi oferte, invitaţia de a participa la promoţii, mesaje publicitare şi de marketing.

Organizatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor, în scopul derulării campaniei şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completată şi modificată.

Participanţii la selectie, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

 1. a)  dreptul la informare (art.12) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine informaţii cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum şi orice alte informaţii suplimentare impuse de lege
 2. b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator
 3. c) dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificarii catre terţe persoane cărora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operaţiuni efectuate conform lit. a) şi b), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţa de interesul legitim care ar putea fi lezat
 4. d) dreptul de opoziţie (art. 15) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează şi fac obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare
 5. e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum şi competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneşte condiţiile prevazute la lit a)
 6. f) dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) – potrivit căruia persoana vizata se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea 677/2001, făra a se aduce atingere posibilitaţii de a se adresa cu plângere autoritaţii de supraveghere.

La cererea oricarui participant Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa  Burda România, Bd Decebal, nr 25- 29, Olympia Tower, et. 3, sector 3,, Bucuresti, în atentia „Departamentului Marketing”, o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

 1. DISPOZITII FINALE

Participanţii la selectie sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de participare duce la anularea automată a inscrierii.

Prin acceptarea desemnarii ca fiind membru din echipa, participanţii sunt de acord ca numele, adresa şi fotografia lor sa fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către organizator şi partenerii acestuia, în diverse materiale tipărite, audio sau video, precum şi în mediul on-line.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a afişa respectivele modificări pe site. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă şi afişării lor pe pagina de internet menţionată anterior.

Eventualele reclamaţii legate de derularea selectiei se vor putea trimite pe urmatoarea adresă: Burda Romania, Bd Decebal, nr 25- 29, Olympia Tower, et. 3, sector 3, Bucureşti, Departament Marketing, pană la data la care acest regulament produce efecte. După aceasă  dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nici o contestaţie.

 1. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 1. FORŢA MAJORĂ

În sensul prezentului Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment imprevizibil, inevitabil şi mai presus de controlul Părţilor, care a survenit după publicarea prezentului Regulament şi care a împiedicat ori a întârziat îndeplinirea în totalitate sau în parte a prevederilor stipulate în acesta. În cazul în care circumstanţele de Forţă Majora se extind pe o perioadă mai mare de 6 (şase) luni consecutive, societatea este exonerată de toate obligaţiile asumate prin prezentul regulament.

 

NATGEO.RO – BURDA ROMANIA. Toate drepturile rezervate.